Загальна інформація про спадковість

Що таке ген?

Ген – це сегмент молекули ДНК (дезоксирибонуклеїнової кислоти), що містить інформацію про те, як, коли і де організм виробляє кожен із багатьох тисяч білків, необхідних для його життя. Кожен ген складається із комбінації чотирьох пар нуклеотидів, що становлять генетичний код людини. Ці пари нуклеотидів такі:

  • Аденін
  • Тимін
  • Цитозин
  • Гуанін

Кожен генетичний код складається з різних комбінацій цих «літер» – A, T, C та G, що позначають амінокислоти, необхідні на кожній стадії вироблення білків, потрібних організму для розвитку та функціонування.

Що представляють собою генні варіації?

За винятком однояйцевих близнюків, всі люди мають дещо різну інформацію у своїх ДНК, що робить нас усіх унікальними.

Генні варіації представляють собою незначні відмінності в генетичному коді, що присутні у щонайменше 1% населення Землі. Наприклад, одна генетична «літера» – A, T, C або G, – може бути заміщена іншою. Ці варіації можуть спричинювати різницю в процесах, що відбуваються в організмі людини, так само як і заміна однієї букви у слові може повністю змінити його значення: наприклад, «річ» – «ніч».

Якщо варіація спричинена заміною лише однієї генетичної «літери», як у словах «річ» – «ніч», учені називають таке явище одиничним нуклеотидним поліморфізмом.

Чи є генетичні варіації небезпечними?

Генетичні варіації просто представляють собою різні форми генів, наявні в організмах людей. Їх не можна розглядати як «гарні», «погані» чи «небезпечні».

Генетичні варіації часто зустрічаються у цілком здорових людей, а деякі з них навіть можуть бути корисними.

Більшість людей мають одну чи кілька таких особливостей. Визначення та аналіз вашого унікального набору генетичних характеристик може допомогти максимально пристосувати ваш раціон та спосіб життя до індивідуальних потреб вашого організму.

Що таке «нутрігенетика»?

Нутрігенетика вивчає реакцію індивідуальних генних варіацій на раціон людини та інші джерела поживних речовин. Вона допомагає визначити, чи справді ми на шляху до оптимального раціону харчування та фізичних навантажень.

Нутрігенетика не надає медичної інформації чи даних про ризик для здоров’я.

Її мета – забезпечення загальноосвітньої інформації. Генетичний тест вона класифікує як генетичний тест способу життя.

Яким чином генетичний тест може допомогти розробити для мене дієту?

Аби зрозуміти, як наш раціон та спосіб життя залежать від наших генетичних варіацій, спочатку слід дізнатися, які варіації можуть існувати. Деякі генетичні варіації можуть перешкоджати досягненню та підтриманню оптимальної ваги. Наслідки впливу генетичного фону на процес обміну речовин можна пояснити на прикладі білку-2, що зв’язується з жирними кислотами (FABP2): учені довели, що люди, які мають варіацію Thr54 гену FABP2, схильні до вживання жирної їжі й тому можуть мати більш високий індекс маси тіла, ніж ті, хто не мають цієї варіації. Таким людям може бути легше підтримувати оптимальну вагу, споживаючи їжу з пониженим вмістом жиру. Метою Генетичного тесту bodykey є визначення ваших генетичних варіацій і розробка рекомендацій щодо раціону та фізичних вправ, які допоможуть вам успішно контролювати свою вагу. Враховуючи наслідки впливу всіх п’яти генетичних варіацій на процес метаболізму та частоту їх присутності в генах людини, вчені винайшли спосіб розробки Плану харчування та фізичних навантажень bodykey на основі генетичного профілю людини.

Спеціальна інформація про генетичний тест

У результаті ретельного вивчення наукової літератури відповідно до найжорсткіших критеріїв вибору група експертів у сфері генетики, дієтології, здорового харчування, проблем ожиріння та коригування ваги визначила гени з Бази даних карти генів ожиріння. Експерти розглянули лише ті генетичні варіації, що стосувалися ваги тіла, індексу маси тіла чи жирової тканини і зустрічалися принаймні в трьох клінічних випадках. У ході вивчення генетичних варіацій було виявлено, що ці гени відповідали й іншим критеріям, таким як доведена біологічна функція, вірогідність виконання ними біологічної ролі в процесі контролю ваги, а також підтвердження результатами клінічних досліджень.

Лише п’ять генетичних варіацій чотирьох генів відповідали всім критеріям і згодом були включені в Генетичний тест bodykey:

  • Білок-2, що зв’язується з жирними кислотами (FABP 2), Ala54Thr (rs1799883)
  • Активований проліфератором пероксисом рецептор-гама (PPARG або PPARD) Pro12Ala (rs1801282)
  • Бета-2-адренергічний рецептор (ADRB2) Arg 16Gly (rs1042713)
  • Бета-2-адренергічний рецептор (ADRB2) Gln27Glu (rs1042714)
  • Бета-3-адренергічний рецептор (ADRB3) Arg64Trp (rs4994)

Представлення результатів

За допомогою наукового алгоритму, спеціально розробленого з цією метою, лабораторія, яка проводить генетичний тест, переводить результати вашого генетичного тесту у систему відомостей про реакцію вашого організму на раціон та фізичні навантаження. Ці відомості будуть представлені вам, щойно лабораторія завершить аналіз вашої ДНК. Система відомостей про специфічну реакцію вашого організму на xарчування та фізичні навантаження разом із вашими відповідями на анкету «Розробити мій план» ляжуть в основу ваших персональних рекомендацій у рамках bodykey.

Конфіденційність і збереження даних

Лабораторія реєструє лише ваш унікальний код і не має жодного доступу до будь-яких персональних даних. Конверти, що містять ваш ДНК тест, підлягають знищенню з метою забезпечення анонімності аналізу.

Щойно аналіз буде успішно проведений, усі біологічні зразки знищуються. Дані зберігаються протягом 40 років.

Компанія Amway гарантує анонімність та конфіденційність й зобов’язується не передавати інформацію про ваші генетичні дані третім сторонам. Генетичний тест призначений лише для оцінки способу життя та надання відповідних рекомендацій, отже, єдиний тип аналізу, який буде здійснений з використанням зразків вашої ДНК, матиме на меті одержати відомості про специфіку реакції вашого організму на той чи інший спосіб харчування та фізичних навантажень.

Використання біологічних зразків з іншою метою

Жодне використання біологічних зразків з іншою метою не передбачається.

Запитання користувачів

Із будь-якими запитаннями, будь ласка, звертайтесь до нас за допомогою контактної форми

Література

Rankinen, Zuberi, Chagnon, Weisnagel, Argyropoulos, Walts, Pèrusse, Bouchard, 2006: The human obesity gene map: the 2005 update. Obesity (2006) 14:529-644